Βλέπετε μια παλιά εκδήλωση. Η πώληση εισιτηρίων και η υποβολή εργασιών έχουν κλείσει.

9o ΣΥΝEΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚHΣ ΕΤΑΙΡIΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚHΣ ΜΗΧΑΝΙΚHΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚHΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα.

Παρασκευή & Σάββατο, 21 - 22 Δεκεμβρίου 2018

Το 9ο Εθνικό Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής (ΕΕΧΜΤ) αποτελεί πλέον θεσμό όσον αφορά την ανταλλαγή και διακίνηση ιδεών σχετικών με τη χρηματοοικονομική μηχανική και τραπεζική στον Ελληνικό χώρο. Στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και η διάδοση μεθοδολογιών για την ανάλυση και λήψη αποφάσεων στο χώρο της Χρηματοοικονομικής, από τα μέλη της Εταιρείας, αλλά και όποιων άλλων το επιθυμούν.

Τόπος Συνεδρίου

Το συνέδριο θα διοργανωθεί από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και το Εργαστήριο Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πατησίων 76, Αθήνα).

Προσκεκλημένος Ομιλητής

Ηλίας Τζαβαλής, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Στρογγυλό Τραπέζι Ι: Τάσεις και Προκλήσεις της Ελληνικής Οικονομίας: Με τα μάτια στραμμένα στο μέλλον

Συντονιστής:

Σταύρος Θωμαδάκης, Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ομιλητές:

Νίκος Βέττας, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ

Αρίστος Δοξιάδης, Partner at Big Pi Ventures

Ηλίας Λεκκός, Επικεφαλής Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς

Πέτρος Τζαννετάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ)

Νίκος Χριστοδουλάκης, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τ. Υπουργός Οικονομικών

 

Στρογγυλό Τραπέζι IΙ: Έρευνα-Δημοσιεύσεις: Τάσεις, θέματα και προκλήσεις 

Συντονιστής:

Φώτιος Πασιούρας, Καθηγητής, Montpellier Business School, FR

Ομιλητές:

Ηλίας Καραγιάννης, Καθηγητής, School of Business, George Washington University, USA 

Μάνθος Ντελής, Καθηγητής, Montpellier Business School, FR

Αναστάσιος Ξεπαπαδέας, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευθύμιος Τσιώνας, Καθηγητής, Management School, Lancaster University,UK

Γκίκας Χαρδούβελης, Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς